Kontakt

e-mail firmowy: szamot@fenixus.pl

Jarosław Adamus
tel.: 881 933 283
tel./fax: (15) 821 31 12

Zbigniew Mróz
tel. 664 776 989

Paweł Adamski
tel.: 602 441 882

Materiały ogniotrwałe

Materiały ogniotrwałe dla przemysłu

Materiały ogniotrwałe

Materiały ogniotrwałe dla przemysłu:

  • cegły, płytki i kliny szamotowe w gat. Bs i As
  • cegły, płytki i kliny wieloszamotowe w gat. Aw
  • cegły, płytki i kliny o podwyższonej zawartości Al2O3 w gat. Al-44
  • cegły, płytki i kliny wysokoglinowe w gat. Al60, AN (andaluzytowe)
  • kształtki dla energetyki w gat. As, Aw, Al-44 i Al60
  • cegły izolacyjne szamotowe w gat. L10
  • cegły izolacyjne perlitowe w gat. LPC4

płyty szamotowe ogniotrwałe

cegła perlitowa

kształtka 23807

kształtka materiał ogniotrwały dla energetyki

inne materiały ogniotrwałe:

- Betony ogniotrwałe glinokrzemianowe typu BOS
- Betony ogniotrwałe niskocementowe
- Betony ogniotrwałe izolacyjne
- Betony ogniotrwałe wysokoglinowe andaluzytowe i korundowe
- Zaprawy szamotowe, izolacyjne i wysokoglinowe
- Zaprawy izolacyjne
- Cementy glinowe ogniotrwałe
- Wyroby szamotowe - płyty szamotowe, cegły szamotowe

Szamot, wyroby szamotowe

<powrót